Avís Legal

En aquest Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l’adreça URL https://wpfacil.es (d’ara endavant, el lloc web), que ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial oa la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB

 Nom del titular: ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P

Domicili social: CARRER BRUC, Nº. 21, 4-3, BARCELONA, BARCELONA 08010

CIF: B65836447

Telèfon de contacte: 93 363 60 50

Correu electrònic: cambiame@cambiame.com

ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 , a la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de Juliol (LSSI-CE).

 

2.- OBJECTE

 El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari estigui connectat al Lloc Web oa algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal poden patir modificacions.

 

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

 3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i la utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i la utilització de la web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la web.

3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t’has de registrar com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

 

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

 L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. El teu nom o nom de la teva empresa no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P, ni remetre publicitat o informació fent servir els serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites a contra de ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P.

5.- MESURES DE SEGURETAT

 Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva al teu nom o el nom de la teva empresa, assumint totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteix la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d’acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús. ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats al mateix, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.

– un mal funcionament del navegador.

– i/o de l’ús de versions no actualitzades.

ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. El teu nom o nom de la teva empresa no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals l’usuari pugui accedir per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a què s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

 

7.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA «COOKIE»

 El Lloc Web pot utilitzar cookies o tecnologies similars que es regiran per allò establert a la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, sent part integrant del present Avís Legal.

 

8.- NAVEGACIÓ

 Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. La vostra adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, i cal que el vostre equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions es puguin fer. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de manera totalment transparent a la navegació.

 

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del lloc web són propietat de ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament al teu nom o el nom de la teva empresa, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de ERNEST OLIVER NAVARRA ASSESSORS, S.L.P.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 Aquest Avís Legal s’interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. La teva Empresa o nom i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del web. En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, la teva empresa o nom i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Madrid.

Skip to content